Política de privadesa
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a BOOKISH VENTURES S. L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recopilar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant‑li:

• Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
   • Per a quines finalitats recollim les dades que li sol·licitem.
   • Quina és la legitimació per tractar-les.
   • Durant quant de temps les conservem.
   • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
   • Quins drets té.

1. Responsable del tractament

Denominació social: BOOKISH VENTURES, S. L.
Adreça: Carrer Vilafranca, número 7, CP 08024 Barcelona
NIF: B-67022327
Correu electrònic: privacidad@bookish.es

D’ara endavant, “Bookish”, “Nosaltres” o el “Responsable del Tractament”.

2. Dades personals

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades recopilades i utilitzades per Bookish a través dels portals web https://bookish.es i https://bookish.bookids.es, així com en les seves apps respectives (d’ara endavant, la “Plataforma” o “Plataformes”, indistintament).

Les Plataformes ofereixen als seus usuaris registrats la possibilitat de subscriure’s a una recepció mensual, bimensual o trimestral d’una capsa amb llibres sorpresa per a adults i nens, respectivament, prèviament seleccionats per Bookish, sobre la base dels gustos narratius seleccionats per cada usuari (d’ara endavant els “Productes”, “Producte” o “Capsa” indistintament).

3. Dades personals recopilades3.1. Dades que vostè ens proporciona directament en subscriure’s a la Plataforma i fer servir els nostres serveis:

En aquest sentit, les dades personals recopilades per Bookish inclouen:
   • Nom del o la menor qui rep la caixa
   • Nom i cognoms de l'adult que fa la compra
   • Número de telèfon.
   • Adreça de correu electrònic.
   • Adreça postal.
   • Dades de la seva targeta de crèdit. En relació amb això, per a la seva seguretat, hem confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit a una passarel·la de pagament segura. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de manera segura als servidors de l’entitat bancària, i posteriorment són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.
   • Contrasenya, en cas de registrar-se com a usuari registrat.
   • Qualsevol dada que voluntàriament faciliti a través del nostre número de telèfon de contacte i/o l’adreça de correu electrònic d’atenció al client.

La Plataforma disposa d’un programa de recomanació a través del qual vostè pot recomanar als seus amics els serveis de Bookish. Per fer-ho, únicament haurà de facilitar-nos el seu nom complet i l’adreça de correu electrònic que emprarem per remetre-li un enllaç personalitzat i específic, i que podrà reexpedir a tots els seus amics interessats en la subscripció a Bookish.

D’aquesta manera, tant vostè com els seus amics podran gaudir d’un descompte. Trobarà més informació sobre aquest programa en els termes i condicions.

Vostè garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a Bookish a través de la Plataforma són veraces, exactes i completes. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les seves dades. En el supòsit que vostè faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si Bookish considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, Bookish podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

Així mateix, l’usuari ha de custodiar la contrasenya identificativa per fer ús dels serveis de què disposa la Plataforma, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers.

Per què són necessàries les seves dades personals?
Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li els serveis que ha sol·licitat.
En tot cas, Bookish podrà incorporar o no les seves dades personals i altra informació a les seves bases de dades.

3.2. Informació que vostè ens proporciona indirectament en subscriure’s a la nostra Plataforma i contractar els nostres serveis:
       ◦ Informació de com fa servir els nostres productes, les funcions que utilitza i les accions que duu a terme.
       ◦ Informació derivada de l’ús que dona a la Plataforma de forma agregada per implementar millores en el seu funcionament i proporcionar-li recomanacions que podrien ser del seu interès.

Pot obtenir més informació sobre aquest tema a la nostra política de cookies.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys o, si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.Les dades personals fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-lo, sigui directament o indirectament.

4. Finalitats del tractament de les seves dades personals

Les dades personals facilitades a través de l’ús de la Plataforma de Bookish són necessàries per:
       ◦ Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar informació dels nostres productes, condicions d’enviament, pagament o mètodes de cancel·lació de subscripcions, entre d’altres.

       ◦ Aconsellar-li la millor col·lecció o subscripció. Aquesta informació l’obtindrem a través del Test Literari.

       ◦ Remetre-li l’enllaç corresponent de difusió per a potencials subscriptors.

       ◦ Gestionar l’alta/registre com a usuari de la Plataforma.

       ◦ Gestionar la contractació del servei de subscripció corresponent.

       ◦ Enviar els productes adquirits a través de la Plataforma a l’adreça postal que vostè hagi facilitat.

       ◦ Executar el pagament dels productes adquirits.

       ◦ Enviar promocions i publicitat relacionades amb els productes oferts pel responsable del tractament.

       ◦ Comunicar-nos amb vostè, fins i tot per correu electrònic i/o missatges de text (només si vostè ho accepta), en relació amb nous productes, actualitzacions o qualsevol altre assumpte que considerem que pot ser del seu interès.

       ◦ Millorar, desenvolupar i provar la nostra Plataforma.

       ◦ Protegir els drets, la propietat i/o la seguretat de Bookish.

D’altra banda, per al correcte funcionament de la Plataforma, utilitzem cookies tècniques i funcionals. Si vol obtenir informació detallada sobre les cookies que utilitzem, pot consultar la nostra política de cookies.

5. Legitimació per al tractament de dades personals

– Gestionar el registre a la Plataforma: El tractament de les seves dades és necessari per a l’execució dels termes que regulen l’ús de la Plataforma. La base de la legitimació en aquest sentit és el seu consentiment exprés en el moment de la subscripció.
Així mateix, considerem que tenim un interès legítim per fer les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus quan se subscriu a la Plataforma.

– Compra de les subscripcions: La base legitimadora és la relació contractual i precontractual mantinguda amb vostè en el moment de l’acceptació dels termes i condicions que regeixen la
Plataforma i la compra dels productes que oferim.

– Compra d’una subscripció per regalar-la a un tercer: La base legitimadora és la relació contractual mantinguda amb vostè en el moment de l’acceptació dels termes i condicions que regeixen la Plataforma i la compra dels productes que oferim.

– Atenció a l’usuari: Des de Bookish tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes que ens plantegi a través dels diversos mitjans de contacte existents. Entenem que el tractament d’aquestes dades també li resulta beneficiós, atès que ens permet poder atendre’l adequadament i resoldre les consultes plantejades.

Quan contacti amb nosaltres per a la gestió d’incidències relacionades amb l’ús de la Plataforma, el tractament és necessari per a l’execució de la relació contractual mantinguda amb vostè.

Quan la seva consulta estigui relacionada amb l’exercici dels drets sobre els quals l’informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis, el que ens legitima per tractar les seves dades és el compliment d’obligacions legals per part nostra.

– Enviament de comunicacions comercials: La base legitimadora és el consentiment exprés que ens presta (per exemple: quan autoritza l’enviament de nostra newsletter).

– Tractar les dades que ens faciliti en el Test Literari: La base legitimadora és el consentiment exprés que ens dona.

6. Destinataris de les dades personals recopilades

Les seves dades podran ser comunicades a:

– Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

– Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals, CRM, anàlisi web i motor de cerca.

– Tercers que ens ajuden a proporcionar formularis en línia per a la recollida de dades dels
nostres usuaris i brindar-los un millor servei, com ara Typeform.

– Agències de publicitat, màrqueting i mitjans digitals per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar-ne l’efectivitat i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.

– Servei de logística, transport i lliurament dels productes que ha adquirit a través de la Plataforma.

– Tercers per al compliment d’una normativa legal.

Ens assegurarem que tota comunicació de la seva informació personal que fem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal compleixi la legislació que ens sigui aplicable.

7. Conservació de les seves dades personals

Conservarem les seves dades personals únicament durant el període de temps que necessitem a propòsit de la finalitat per a la qual les tractem, fins que s’elimini el seu compte o durant el període de temps legalment establert per a això.

En eliminar el seu compte, eliminem el contingut del seu compte. En qualsevol cas, les seves dades podrien conservar-se per imperatiu legal, per al període de temps establert; malgrat això, aquestes dades quedaran bloquejades.

Les dades personals obtingudes a través del registre a la Plataforma, les obtingudes a través d’una consulta feta pels formularis de consultes o mitjançant l’adreça de correu electrònic, es conservaran fins que es dugui a terme el servei o durant el temps d’atenció per a la resolució de la seva consulta. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any com a màxim per a futurs processos de selecció.

Les dades personals obtingudes amb el seu consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions de caràcter comercial i/o butlletins informatius, es mantindran fins que vostè revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

És possible que retinguem algunes dades personals per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valdre les nostres reclamacions davant dels tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

Quan ja no necessitem fer servir les seves dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaran perquè ja no puguem identificar-les.

8. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan s’hagi atorgat aquest consentiment per al tractament de les seves dades. En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els drets següents:

– Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

– Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

– Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

– Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.

– Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal (carrer Vilafranca, 7, 08024 Barcelona) o electrònica (privacidad@bookish.es), indicant la referència “Dades personals”, i especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

9. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades respecte a la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

10. Actualització de les seves dades

Perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, és important que sempre que hi hagi hagut alguna modificació d’aquestes dades ens n’informi; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes dades.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra Plataforma.

11. Contacte

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma com tractem i usem les seves dades personals, o bé vol exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, posi’s en contacte amb nosaltres a l’adreça privacidad@bookish.es.

Data de publicació: Barcelona, 1 de juny de 2021